Karta informacyjna – Rekrutacja

Karta informacyjna - DOSTAWCY Karta informacyjna - KLIENCI Karta informacyjna - Monitoring Wspólnot

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
KANDYDATÓW DO PRACY

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie DUBWAR sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu (63-900) przy ul. Zofii Ryblewskiej-Cichońskiej 8A/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000283679, posiadająca numer NIP: 6991905833 oraz nr REGON: 300601167.

 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • osobiście pod adresem: ul. Zofii Ryblewskiej-Cichońskiej 8A/2; 63-900 Rawicz
 • listownie na adres: ul. Zofii Ryblewskiej-Cichońskiej 8A/2; 63-900 Rawicz
 • przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie: 65/ 545 17 17

 

II. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 1. ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 2. ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 3. wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  1. przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) - przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  2. twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym - jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  3. nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

III. Wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych

W ramach rekrutacji możemy przeprowadzić testy mające na celu sprawdzenie, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a następnie do momentu upływu terminu ewentualnych roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego. Jeżeli udzielisz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania Twojej zgody.

V. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub księgowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

VI. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem  zautomatyzowanych  decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wtedy, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach I powyżej).

 

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (tj. dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody, na nasz adres korespondencyjny oraz nasz adres e-mail wymienione w punkcie I powyżej.

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

POBIERZ PLIK PDF: Karta informacyjna – Rekrutacja