Karta informacyjna – Dostawcy

Karta informacyjna - KLIENCI Karta informacyjna - REKRUTACJA Karta informacyjna - Monitoring Wspólnot

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
DOSTAWCÓW TOWARÓW I USŁUG


I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie „DUBWAR” sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu (63-900) przy ul. Zofii Ryblewskiej-Cichońskiej 8A/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000283679, posiadająca numer NIP: 6991905833 oraz nr REGON: 300601167.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • osobiście pod adresem: ul. Zofii Ryblewskiej-Cichońskiej 8A/2; 63-900 Rawicz
 • listownie na adres: ul. Zofii Ryblewskiej-Cichońskiej 8A/2; 63-900 Rawicz
 • przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie: 65/ 545 17 17

 

II. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby pozyskać od ciebie ofertę, a w przypadku jej zaakceptowania, zawrzeć, wykonać i rozliczyć zawartą przez nas umowę o świadczenie przez ciebie usług lub towarów zamówionych przez Nasze Przedsiębiorstwo.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. udzielona przez Ciebie zgoda,
 2. zawarta przez nas umowa
 3. nasz uzasadniony interes – mamy uzasadniony interes w tym, aby rozliczyć zawarta przez nas umowę oraz dochodzić ewentualnych roszczeń z nią związanych.


III. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia świadczenia przez Ciebie na Naszą rzecz usług, bądź zakończenia dostarczania towarów objętych zawartą przez nas umową, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą przez Nas umową i wygaśnięcia związanych z tym obowiązków nałożonych przepisami prawa. W przypadku danych przetwarzanych przez nas na podstawie udzielonej przez ciebie zgody, będziemy je przetwarzać do czasu wycofania Twojej zgody.

IV. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług księgowych i IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Oprócz tego twoje dane przekażemy podmiotom, których udział jest niezbędny do prawidłowego wykonania przez nas umowy, np. bankom.

V. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie I powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny oraz nasz adres e-mail wymienione w punkcie I powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

POBIERZ PLIK PDF: Karta informacyjna – Dostawcy