RODO

Karta informacyjna - DOSTAWCY Karta informacyjna - REKRUTACJA Karta informacyjna - Monitoring Wspólnot

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
KLIENTÓW


I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie DUBWAR sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu (63-900) przy ul. Zofii Ryblewskiej-Cichońskiej 8A/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000283679, posiadająca numer NIP: 6991905833 oraz nr REGON: 300601167.

 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • osobiście pod adresem: ul. Zofii Ryblewskiej-Cichońskiej 8A/2; 63-900 Rawicz
 • listownie na adres: ul. Zofii Ryblewskiej-Cichońskiej 8A/2; 63-900 Rawicz
 • przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie: 65/ 545 17 17

II. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 1. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
  1. złożyć ci ofertę handlową
  2. zawrzeć, wykonać i rozliczyć zawartą przez nas umowę o dostawę towarów lub świadczenie na Twoją rzecz usług objętych Naszą działalnością;
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  1. zawarta przez nas umowa
  2. twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  3. nasz uzasadniony interes – mamy uzasadniony interes w tym, aby jak najlepiej wykonać zawartą przez nas umowę,
  4. twój żywotny interes – przekazanie nam danych na Twój temat pozwala wykluczyć nam ryzyko nieprawidłowości przy wykonywaniu naszej umowy,
  5. przepis prawa – w szczególności przepisy krajowe, przepisy fiskalne.


III. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe:

 1. do momentu wygaśnięcia złożonej przez nas oferty handlowej,
 2. w przypadku zawarcia umowy – do momentu wykonania i rozliczenia zawartej przez nas umowy a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawarta przez Nas umową
 3. do momentu wygaśnięcia obowiązków nałożonych przepisami prawa,
 4. w przypadku danych przetwarzanych przez nas na podstawie udzielonej przez ciebie zgody – do momentu wycofania Twojej zgody,
 5. w przypadku wszczęcia procedur celno-skarbowych – do momentu ich zakończenia i przedawnienia związanych z nimi roszczeń, zobowiązań i obowiązków nałożonych przepisami prawa.


IV. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub księgowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.


V. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie I powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny oraz nasz adres e-mail wymienione w punkcie I powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

POBIERZ PLIK PDF: Karta informacyjna – Klienci