Najczęściej zadawane pytania

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej

Zarządca nieruchomości zgodnie  z art. 30 ustawy o własności lokali powinien zwołać roczne zebranie członków wspólnoty mieszkaniowej, nie później niż w pierwszym kwartale roku. Każdy z właścicieli lokali otrzymuje na piśmie zawiadomienie o zebraniu  z podanym terminem, miejscem oraz porządkiem obrad. W zebraniu mogą uczestniczyć z prawem głosowania nad projektami uchwał wyłącznie właściciele lokali. Jeśli właściciel lokalu nie może osobiści przybyć na zebranie może w formie pisemnej upoważnić inną pełnoletnią osobę do głosowania ( wzór upoważnienia). Należy pamiętać, iż zebranie jest najważniejszą władzą wspólnoty mieszkaniowej, na nim podejmowane są uchwały na podstawie których zarządca realizuje decyzje współwłaścicieli nieruchomości wspólnej.

Awarie

Prosimy o zgłaszanie awarii pod numerem telefonu 603  036 134, podając swoje imię, nazwisko, adres nieruchomości oraz opis awarii. W przypadku wystąpienia aktu wandalizmu na terenie nieruchomości wspólnej należy poinformować o tym zdarzeniu Zarządcę nieruchomości pod numerem tel. 605 900 350 oraz Policję.

Przeglądy

Wymagane przez prawo budowlane okresowe przeglądy (m.in. instalacji gazowych, przewodów kominowych,  instalacji elektrycznej)  zapewniają bezpieczne użytkowanie nieruchomości wspólnej. Dlatego też  ważne jest udostępnienie przez właścicieli swojego lokalu, w celu przeprowadzenia w wyznaczonym wcześniej terminie danego przeglądu. Jeśli wyznaczony termin przeglądu Państwu nie odpowiada prosimy o zapewnienie obecności w lokalu kogoś np. z rodziny lub przyjaciół.

Zmiana właściciela lokalu.

Jeśli stali się Państwo nowym właścicielem lokalu w nieruchomości administrowanej przez firmę „DUBWAR” Sp. z o.o. prosimy o przedstawienie Zarządcy dokumentów potwierdzających Państwa Prawo własności lokalu (np. Akt Notarialny kupna lokalu). Umożliwi to wpisanie Państwa do ewidencji właścicieli nieruchomości.

Prosimy również o złożenie Zarządcy deklaracji ilości osób zamieszkałych w lokalu, będącej podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór deklaracji).